Pháp âm / Ý NGHĨA BÀI PHÁT NGUYỆN CỦA ĐẠI TỪ BỒ TÁT

Ý NGHĨA BÀI PHÁT NGUYỆN CỦA ĐẠI TỪ BỒ TÁT

Lần xem: 13 | Tác giả: duyld2108

 • Tên bài Số lượt nghe
 • ="NAN NAN TÍN CHI PHÁP
 • ="NIỆM NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ
 • ="QUYÊT QUYÊT CHÍ VÃNG SINH
 • ="NHẤT NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT
 • ="CUNG CUNG KÍNH PHẬT
 • Tên bài Số lượt nghe
 • ="CUNG CUNG KÍNH PHẬT
 • ="NHẤT NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT
 • ="NIỆM NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ
 • ="NGHĨ NGHĨ ĐẾN VÔ THƯỜNG NÊN NIỆM PHẬT
 • ="NAN NAN TÍN CHI PHÁP