Thông Báo / Thông báo

 Chùa Từ Xuyên sẽ không tổ chức cả hai khóa tu “NỤ THƯƠNG SEN HỒNG” và KHÓA TU MÙA HÈ “thắp sáng đuốc tuệ – Chắp cánh ước mơ” năm 2019 cho các bạn thanh thiếu niên học sinh sinh viên. Do nhà chùa đang trong quá trình xây dựng kiến thiết, không đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu tu học.
Chư Tăng bản tự rất mong quý vị hoan hỷ và liễu tri. Trân trọng thông báo!

 

 

 

 • Tên bài Số lượt nghe
 • ="NAN NAN TÍN CHI PHÁP
 • ="NIỆM NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ
 • ="QUYÊT QUYÊT CHÍ VÃNG SINH
 • ="NHẤT NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT
 • ="CUNG CUNG KÍNH PHẬT
 • Tên bài Số lượt nghe
 • ="CUNG CUNG KÍNH PHẬT
 • ="NHẤT NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT
 • ="Ý Ý NGHĨA BÀI PHÁT NGUYỆN CỦA ĐẠI TỪ BỒ TÁT
 • ="QUYÊT QUYÊT CHÍ VÃNG SINH
 • ="QUYẾT QUYẾT TIẾN KHÔNG LÙI