Pháp âm / NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM VÀO ĐẦU XUÂN

NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM VÀO ĐẦU XUÂN

Lần xem: 48 | Tác giả: duyld2108

 • Tên bài Số lượt nghe
 • ="NAN NAN TÍN CHI PHÁP
 • ="NIỆM NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ
 • ="QUYÊT QUYÊT CHÍ VÃNG SINH
 • ="NHẤT NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT
 • ="CUNG CUNG KÍNH PHẬT
 • Tên bài Số lượt nghe
 • ="CUNG CUNG KÍNH PHẬT
 • ="NHẤT NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT
 • ="NIỆM NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ
 • ="NGHĨ NGHĨ ĐẾN VÔ THƯỜNG NÊN NIỆM PHẬT
 • ="NAN NAN TÍN CHI PHÁP