Bài viết

Trang nghiêm Đại lễ Vu Lan tại chùa Từ Xuyên

Hàng năm, cứ mỗi độ Thu sang, Rằm tháng Bảy, dân tộc Việt Nam nói riêng, các quốc gia Á...

Bản vẽ mô hình khu nhà ở và giảng đường mới

Tâm thư kêu gọi xây dựng giảng đường và Tăng xá

Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu ni Phật. Kính thưa toàn thể các công ty, doanh nghiệp, các mạnh...

Viết tặng Cha Mẹ mùa Vu Lan

Con phải về thôi… Tây Nguyên xa xôi Nơi khát vọng một thời Cha ở đó… Con ước gì có...

 • Tên bài Số lượt nghe
 • ="NAN NAN TÍN CHI PHÁP
 • ="NIỆM NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ
 • ="QUYÊT QUYÊT CHÍ VÃNG SINH
 • ="NHẤT NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT
 • ="CUNG CUNG KÍNH PHẬT
 • Tên bài Số lượt nghe
 • ="NIỆM NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ
 • ="NHẤT NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT
 • ="QUYẾT QUYẾT TIẾN KHÔNG LÙI
 • ="NAN NAN TÍN CHI PHÁP
 • ="QUYÊT QUYÊT CHÍ VÃNG SINH