Lễ khai mạc Khóa tu mùa hè chùa Từ Xuyên năm 2014

Lễ khai mạc Khóa tu mùa hè chùa Từ Xuyên năm 2014

 

Tác giả bài viết: Minh Nguyễn Hữu

Nguồn tin: www.youtube.com