Video: Đêm hoa đăng - Đại lễ cầu siêu thai nhi 8-10/8/Giáp Ngọ tại chùa Từ Xuyên -