Phóng sự: Đại lễ Vu Lan - Bông hồng cài áo tại chùa Từ Xuyên năm 2017 -