Đại lễ vía Phật A Di Đà tại chùa Từ Xuyên - ĐÊM HỘI HOA ĐĂNG năm Ất Mùi -